Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/247

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
245
Ngày thứ bảy

o ou᷄ Longino thì một nối ra, mà giảng cho người ta hay, đức Chúa Ieſu đã ſóu᷄ lại, và thạt là đức Chúa blời, p cho nên nhều người chiụ lếy đạo thánh, mà tin ; q đến ſau vì ſự ếy ou᷄ thánh Longino đã muấn, và mầng, mà chiụ chết vì đạo.

r Khi đức Chúa Ieſu bởi tlao᷄ kẻ chết mà lại ſóu᷄ lại, ſ tlước hết thì hiện ra viếng đức Mẹ đòu᷄ thân, có ſầu não thể naò vì thấy đức Con chiụ chết làm ꞗệy, lo chảng đến, t mà đức Chúa Ieſu đến cu᷄̀ rứt ſáng, thì làm cho đức Mẹ ꞗui ꞗẻ lào᷄, bàn tlước có lo buần rứt mực. u đŏạn thì đức Chúa Ieſu ſai khién đức thánh thien thần ra làm chứng, người đã phán tlước thể naò, đã ſóu᷄ lại như ꞗệy. x ſau nữa đức Chúa Ieſu đang bốn mươi ngày,

y hiẹn cho đầy tớ cả xem, và đầy tớ khác nữa, có khi thì một, khi hai, khi mười : cu᷄̀ có khi thì