Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/253

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
251
Ngày thứ bảy

 phép đức Chúa blời là, vì tlên đá đức Chúa Ieſu đứng, khi đĕọn lên blời, i hãy còn có đĕấu chên người in ở đếy cách lạ : k đầu kẻ có đạo thánh đức Chúa blời có quen khảo đá ếy lien, mà lếy đi làm dĕấu thánh : l ſao᷄ le thánh dĕâu chên ếy, đã qua mấy đời, hãy còn ꞗệy cho đến rày. m Mà tlao᷄ ſự ếy, lại có đều nầy đáng nhớ, n khi kẻ có đạo thánh xưa, có làm nhà thánh nhỏ, những đá ở nơi còn thánh dĕấu chên đức Chúa Ieſu, mà nhớ đếy, o cả và nhà nghỉ làm lên, p ſao᷄ le khi dĕọn lợp nhà thánh ếy tlên, ſức naò, chước naò, làm thì chảng được ſốt : q vì từ nơi dĕấu thánh ếy, cho đến tlên blời, r là đàng đức Chúa Ieſu lên, thì phải có đàng xao᷄ lien.

ſ Lạy ngày naò, kẻ có đạo thánh, có làm lễ xưa, nhớ đức Chúa