Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/261

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
259
Ngày thứ bảy

 truyền những giạc ếy : b thì kể tlao᷄ ſự khốn nạn khác khi cŏên ếy đang üêi thành Ieruſalem, c người có ràng, tlo᷄ thành người ta có chiụ đói chừng ếy, d cho nên là, chảng những dều khi ếy chết đói lien, e mà chảng bao nhêu ngầy một muân hai nghìn người chết đói : f lại ràng, có đí gì đí gì, khi đói lám cu᷄̀ bổ ꞗêào miệng, g dầu của gì dơ dáy, muâng naò rứt hèn cu᷄̀ chê, mà chảng chiụ ăn, nó thì rứt đói cu᷄̀ ăn ꞗệy. h Lại có đếu nói thì gớm ghiéc, mà nghe thì có ai tin là hŏạ, i có mẹ naò khi đói rứt mực, tay nó đánh chết con mình đẻ, còn bú, mà nấu nưấng ăn. k Cu᷄̀ một ou᷄ Ioſepho ếy kể người ta chết tlao᷄ nước Iudeo khi thua giác ếy, l có phải chém, hay là chết chừng khác, đã đến mười một vàn người ta,

m m kẻ bắt đi làm tôi, khi giạc được thành