Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/263

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
261
Ngày thứ bảy

 cu᷄̀, mà chảng hết chết thì theo ſau, b càng kực, càng khốn hơn tai nạn dên Iudeo nữa, đên ſau ta sẽ giảng. c Bây giờ ta lạy đức Chúa Ieſu có ngồi ở tŏạ tlên blời rứt cao, d mà cầu tha tội tha vạ, đã phạm ngày tlước đã nhều : e lại cầu gratia, là giúp ſức cho ta, từ nầy về ſau phục thờ đức Chúa blời hết lào᷄, f mà bỏ hết ſự gian đạo vạy, và chừa mọi tội ngày tlước. g đến đây thì phải lếy ảnh naò khéo đức Chúa Ieſu cầm blời đết, mà đam ra,

h cho người ta hết lạy đức Chúa Ieſu, như thạt Chúa blời đết, và ꞗua Chúa cả rứt rao.