Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
29
Ngày thứ hai

 ſư bơi đúc Chúa blời, làm cội rễ đầu mà ra. c chảng có tìm được cội rễ khác làm ra đức Chúa blời đâu. d nếu có thì đức Chúa blời chảng phải cội rễ đầu mội ſự. e ví bàng tìm cội rễ khác tlước, f lại hỏi, cội rễ khác tlước ếy có cội rễ khác tlước nữa chang ? g làm ꞗệy thì hỏi chảng cu᷄̀, mà chảng phải mlẽ đâu, h vì ꞗệy ta phải kiém mà giữ một cội rễ đầu làm nên mọi ſự, i thạt là thien địa vạn hỡu chi chên Chúa, mà làm nên blời đết mọi ſự.

k Có kẻ thì hỏi ràng, đức Chúa blời phải mục mũy chang ? l ſao᷄ le đức Chúa blời chảng phải lŏải người ta, m thạt mục mũi tlao᷄ sắch đạo vạy, là lŏài người ta n mục mũi ếy chảng nên chức đức Chúa blời đâu. o ſự ngục hŏàng nọ, cu᷄̀ nói như như ꞗệy,

p vì chưng