Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/317

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
315
Ngày thứ tám

 nầy bởi lào᷄ lành đức Chúa blời chang ?

b Thưa ràng : Toi tlou᷄ cậy như ꞗệy.

c Viẹc thứ bốn, là lào᷄ kính mến đức Chúa blời tlên hết mọi ſự, d vì chưng đức Chúa blời blọn vô cu᷄̀, và lành vô cu᷄̀, e tlao᷄ một mình gồm hết ſự lành, rứt blọn : f vì ꞗệy đức Chúa blời đang chiụ mọi lào᷄ hết ſức kính mến đức Chúa blời. g Có kính mến đức Chúa blời rứt lành tlên hết mọi ſự lành chang ?

h Thưa ràng : Tôi kính mến đức Chúa blời như ꞗệy.

i Sao᷄ le vì mến thạt chảng phải là mlời nói, thạt là viẹc làm mà chớ : k lại có mlời đức Chúa Ieſu phán ràng : ai mến tao, thì giữ mlời tao răn : l vì ꞗệy cho ra thạt lào᷄ mến thì phải có viẹc làm. m Nhin vì ſự ếy, nếu tạ kính mến đức Chúa blời cho thạt, thì phải dĕọuc lào᷄ hết mlời răn, đức Chúa blời giúp ſức, cho đến chết.

n Có dĕọuc lào᷄