Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/318

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
316
Ngày thứ tám

 làm ꞗệy chang ?

o Thưa ràng : Có dĕọuc lào᷄ làm ꞗệy.

p Viẹc thứ nam ſau hết là lo buần tlao᷄o᷄ vì đã phạm tội, mà ghét nó, tlên hết mọi ſự phải ghét, q vì tội là lỗy nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, ta kính mến tlên hết mọi ſự, r mà có nhều mlẽ ép ta kính mến làm ꞗệy, ſ như thể ta là kẻ đac chiụ ơn nhều bởi đức Chúa blời kể chảng xiét : t nhít là vì đức Chúa blời ra dời làm Con người, mà đã chiụ nạn chừng ếy, tlên cây Crux, cho đến chết, vì tội chúng tôi. u Vì ꞗệy ta phải ăn năn ſầu não hết lào᷄, x vì ta đã phạm lỗy gia giét cu᷄̀o᷄ lành đức Chúa blời, thay vi phải thờ phưậng đức Chúa cả. y đây thì phải lếy ra lại ảnh đức Chúa Ieſu chữa chúng toi, đáo đanh tlên cây Crux, z mà ai nấy ăn năn tội tlao᷄o᷄ thể naò, thì tỏ ra hết ſức,

a mà có ſầu não ăn năn tlao᷄o᷄ thể naò,