Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/319

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
317
Ngày thứ tám

 cu᷄̀ nguyẹn về ngŏài như ꞗệy. b Sau thì phải hỏi hết, thạt có lo buần ăn năn tlên hết mọi ſự lo, và đa lỗy nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời lào᷄ lành vô cu᷄̀, thạt có lo làm ꞗệy chang ?

c Thưa ràng : Tôi lo buần ăn năn như ꞗệy.

d Sao᷄ le vì ăn năn thạt chảng những là lo buần khaóc laóc vì tội đã phạm tlước, e mà lại chảng có phạm nữa đều nên khaóc laóc thể ếy : f vì ꞗệy ta phải dĕọuc một lào᷄, chiụ đí gì đí gì khốn nạn, dầu đến chết, g mà chảng chiụ nữa lỗy nghĩ cu᷄̀ đức Chúa blời, lào᷄ lành vô cu᷄̀. h Có dĕọuc thạt lào᷄ làm ꞗệy chang ?

i Thưa ràng : Tôi dĕọuc thạt lào᷄ như ꞗệy.

k đŏạn mọi viẹc ếy, thì cho về hết, mà ai nếy thì khaóc laóc, ăn năn tội mình riêng, ít là một đem, l mà khiem nhưầng cầu cu᷄̀ đức Chúa blời nhin lành tha tội cho,

m vì có cou᷄ đức Chúa Ieſu, đã chiụ