Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/320

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
318
Ngày thứ tám

 nạn, chiụ chết, kớu chúng tôi: n lại xin cu᷄̀ rứt thánh đòu᷄ thân đức Chúa bà Maria, là đức Mẹ đức Chúa blời, và lại xin cu᷄̀ các thành cầu cho ; o cu᷄̀ ăn nguyền, cho mai ſau đã dĕọn mình nên hơn, p mà chiụ phép thánh rửa tội, là kẻ chảng có đều gì trở viẹc thánh ếy : q vì đã bỏ hết bụt đi, chảng lọ bởi lào᷄, mà lại kẻ làm chúa nhà, cu᷄̀ đã phá đi bởi nhà mình ꞗối : r cu᷄̀ chảng còn có ước ſự gì dữ cho ai, và chảng còn có tlao᷄o᷄ gẹn giủy gì ai, ſ mà lại đã tha cho hết ŏan gia, và có làm ſự gì lỗy nghĩa cu᷄̀ ai, đã đền bàng, mà đã làm lành cu᷄̀ ; t lại có một ꞗợ chính mà thôi : ví bàng là đần bà có chào᷄, cho nên ꞗợ thạt chào᷄ ếy, nếu chảng phải ꞗợ thạt, thì phải xin chữ để tlước, khi chưa có chiụ phép rửa tội.

u Sau hết cu᷄̀ chảng có mạc