Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
45
Ngày thứ hai

 ꞗui ꞗẻ cu᷄̀ đức Chúa blời. h bởi lŏài nầy, lào᷄ lành đức Chúa blời càng ra tỏ tưầng, i hơn khi đức Chúa blời hŏá ra thế giái nầy ta xem, cu᷄̀ muân vật những cớ mềnh ꞗóc ; k vì chưng bay nhiều ſự ếy chảng két đươc nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, lại chảng có chiụ được ꞗui ꞗẻ cu᷄̀. l Vì chưng dù mà đức Chúa blời một mềnh đã blọn, m mà chảng du᷄̀ đí gì bề ngŏài, cho được blọn ꞗui ꞗẻ : n ſao᷄ le ꞗuấn ſự lành hay thou᷄ cu᷄̀ kẻ khác, o đức Chúa blời đã tŏan hŏá ra lŏài thiêng liên thou᷄ minh ſáng láng, p mà cho lŏài ếy chiụ, gratia, là nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, q lại cho lŏài ếy chiụ ꞗui ꞗẻ cu᷄̀, là, gloria.

r Sau nữa thì đức Chúa blời ſinh ra rót hết lŏài thứ ba, có xác và có linh thiêng, ſ là lŏài người ta, thặt là tóm lại mọi lŏài.

t vì chưng lŏài người ta thì có mềnh