Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
46
Ngày thứ hai

 như các vất chảng ſóu᷄: u lại có ſóu᷄, như cây cối, cu᷄̀ có hay, như muâng chim cầm thú : x mà lại có ſinh ngŏan thiêng liêng, như thiên thàng, y cu᷄̀ chiụ được, gratia, là nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, z lại chiụ được gloria, là ꞗui ꞗẻ vô cu᷄̀, như bàng thien thần ꞗệy. a Mà đức Chúa blời lào᷄ lành vô cu᷄̀, thì cho lŏài người ta ſóu᷄ ở thế nầy, b mà kiém cou᷄ cho được chiụ ꞗui ꞗẻ vô cu᷄̀ : c mà có giao làm ꞗềy : ví bàng ai, khi côn ſóu᷄ ở thế nầy, có ꞗung ỉ đức Chúa blời, d thì đời ſau được ꞗui ꞗẻ vô cu᷄̀. e ví bàng cãi phép đức Chúa blời, chảng giữ mlời răn, f mà chảng chừa khi còn ſóu᷄ ở thế nầy ; g đời ſau thì phải chiụ hình khôn nạn đời đời ꞗệy. h mà thể ếy và láo᷄ lành, và thựâng phạt đức Chúa blời thì ra tỏ :

i lao᷄ lành vô cu᷄̀ thì ra tỏ, vì chưng đức Chúa blời cho lŏài người ta lên chiụ chức tlao᷄ lŏài đức Chúa blời ꞗệy,