Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
49
Ngày thứ hai

 nầy khó khan, khốn nạn, mà chiụ ꞗệy; k lại có kẻ dữ, ở đời nầy ꞗui ꞗẻ, giầu có phú qúi, l má có nhêu lần cu᷄̀ đến già cả làm ꞗệy. m bởi đấy ta ſuy mlẽ, thạt hay còn có đời ſau, n mà đời ếy đức Chúa blời, là Chúa cả mọi ſự, thạt là chi linh chi cou᷄, o mà thưấng kẻ lành, chiụ phúc ꞗui ꞗẻ đời đời, bàng cou᷄ mềnh; p lại phạt kẻ dữ, chiụ bàng tội mếnh, mà khốn nạn đời đời ꞗệy. q ếy là đều miệng thien hạ quen nói, bởi ſách An nam, và truyèn đời xưa ráng : r (ſinh kí dã, tử qui dã) ſóu᷄ là gưởi, chết là về : ſ vì chưng kẻ lành, mà thờ phưậng đức Chúa blời cho nên : t khi ſinh thì, ếy là khỏi nơi thỏu᷄ khốn nạn, mà về quê tlên blời, u nơi đức Chúa blời, là Chúa rứt cả tlên hết mọi ſự, thứang vô cu᷄̀, x mà cho hàng ſóu᷄, cu᷄̀ ꞗui ꞗẻ thinh nhàn đời đời ꞗệi:

y mà kẻ dữ, khi chết cu᷄̀ là qua cho