Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
55
Ngày thứ hai

 blời chảng cho ta ſức rieng, mà ta chiụ lếy phép gratia ( làm cho linh hồn ta nên thanh ) chảng được. m lại giữ gratia, lá nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời, cho đến blọn đời, n mà đức Chúa blời chảng phù họ ta lien, thì chảng được đâu. o lại bền khác, thì ta nhớ đức Chúa blời phép tác vô cu᷄̀, mà dọn lien giúp ta, p chảng những là viẹc mọn về thế nầy, cu᷄̀ giúp ta viẹc trạo᷄, gratia, về đời ſau, q ta ra lào᷄ cao, tlou᷄ cậy phếp vô cu᷄̀ đức Chúa blời, r mà ta cạy cả ſức vô cu᷄̀ làm ꞗệy, chảng cỏ ſự gì ta chảng được.

ſ Sao᷄ le ſự đức Chúa blời lào᷄ lành vô cu᷄̀, t ái mộ ta làm ſao, cu᷄̀ khi chưa có thế giái, u mà khi đã tŏan ſinh ra ta, cu᷄̀ thou᷄ cho ta làm ảnh tưậng đức Chúa blời ở tlao᷄ linh hồn ta : x lại dĕon ſửa lại ảnh nầy mà làm cho khéo hơn nữa y phủ cho, gratia, la nghĩa cu᷄̀ đức Chúa blời,

z nếu ta ſuy lại cho nên, thạt thì làm cho