Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
56
Ngày thứ hai

  a mến lại, mà cám ơn đức Chúa blời lám. b Mà ſao ta chảng ái một lại lào᷄ lành vô cu᷄̀ đức Chúa blời, khi tlước đã yêu ta chảng có cou᷄ gì, mà là kẻ hèn, và mộ ta tlước lám thể ếy ? c ſao᷄ le vì lao᷄ yêu thạt, chảng phải là khéo mlời nói, thạt là viẹc trạo᷄ mình làm, d mà như có mlời đức Chúa blời nhít lào᷄ lành, e thạt kính mến đức Chúa blời, là giữ mlời đức Chúa blời răn cho bln; f ví ꞗệy cho ta cám ơn lào᷄ lành vô cu᷄̀ đức Chúa blời, g thì ta phải dọuc lào᷄ giữ mlời đức Chúa blời răn cho blọn, h mà đức Chúa blời cho ſức ếy thì mới đưọc, i chảng có ſức đức Chúa blời cho, thì ta chảng được đí gì sốt. k Sau nữa khi có đức Chúa blời cou᷄ bàng vô cu᷄̀, phán xét chảng tây ai, l mà thứâng phạt ai nếy, bàng có cou᷄, hay là có tọi : m kẻ lành thì thưấng cho ꞗui ꞗẻ vô cu᷄̀ tlên blời,

n kẻ dữ