Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
74
Ngày thứ ba

y mà người đạt tên cho mỡi một vật ếy phải tính nó : z vì chưng oủ Adam có đạt tên cho các vạt làm ſao, thì phải tên nó ꞗệy. a Mà cho ou᷄ Adam khi còn ở thế nầy được thanh nhàn hơn, b thì dức Chúa blời đam ꞗĕaò ou᷄ Adam ở tlao᷄ vườn ꞗui ꞗẻ, c mà tlao᷄ ềy, chảng kể cây khác có blái, lại có cây naò gọi là cây ſóu᷄ lâu, d vì chưng ai ăn blái cây ếy, dù mà đã già yếu, thì cho ſức bàng tlẻ lại, e ſao᷄ le đức Chúa blời là Chúa cả khién thử lào᷄ ou᷄ Adam có ꞗưng phép Chúa cả thể nào, f mà tlao᷄ vườn ꞗui ꞗẻ ếy có một cây, gọi là cây làm cho biết lành biết dữ, g mà cây ếy chảng cho ou᷄ Adam, bèn cầm blài một cây ếy, mà chảng cho ou᷄ Adam ăn, h dù mà đã phu cho mọi blái khác ở tlao᷄ vườn ꞗui ꞗẻ dầu lào᷄ ăn :

i lại đe ràng : có ăn blái ếy ngày nào thì chết ngày ếy :