Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
84
Ngày thứ ba

 quỉ thầy ꞗệy thì nhệp ꞗĕaò tlao᷄ con rắn, mà hỏi ràng : c blái nầy tốt lành, ſao bà chảng ăn? d mà bà ếy thưa mlời dại ràng : e đức Chúa blời có cấm, mà ăn phải dái chết chang, f như thể bàng hồ nghi, ăn phải có chết chảng : g mà mlời hồ nghi làm ꞗệy thì mở cưả cho ma quỉ dối, mà cám dĕổ được: h vì mà quỉ tức thì cãi mlời đức Chúa blời, mà dối ràng : nào có chết đâu; i vì chưng Chúa blời đã hay, ngày nào bay ăn phải blái nầy, k thì mở con mắt bay ra, được chức bàng Chúa blời, mà biết ſự lành ſự dữ : l ꞗệy thì ma quỉ dĕám bỏ lào᷄ ghen ghét cho đức Chúa blời là đức Chúa cả : m như thể bàng đức Chúa blời chảng cho người ta biết ſự lành ſự dữ, n mà vì ſự ếy cấm blái cây ếy, o cho kẻo người ta được chức bàng đưc Chúa blời, biét lành dữ ru.

p