Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
89
Ngày thứ ba

 phải chết và xác và linh hồn, q cu᷄̀ phải những ſự khốn nạn mềnh, vô hồi vô số, cu᷄̀ cả và họ mềnh nữa phải ꞗệy : r ſao᷄ le bởi yêu bạn đã quá, dầu đã hay có phạm những ſự tai vạ làm ꞗệy, cu᷄̀ chọn chiụ ꞗệy, ſ mà kẻ u mất lào᷄ bạn, âu chảng nè phạm răn đức Chúa blời, t mà ăn phải blái đức Chúa blời cấm ꞗệy. u Phạm tọi đŏạn thì tổ tu᷄ ta tức thì hổ ngươi, x vì mềnh ở tlần tluầng, mà lếy lá cây vả, mấy lại che mềnh. y khi ếy thấy tiếng đức Chúa blời đi lại tlao᷄ vườn ꞗui ꞗẻ, z thì sợ hãi, mà ẩn mềnh giửa vườn ꞗui ꞗẻ ꞗệy : a ( âu là đức Chúa blời có lếy hình tưậng nào, cho tổ tu᷄ ta thấy được, mà ꞗệy trách tổ tu᷄ ta ) b ſao᷄ le nào có ăn mềnh được, hay là tlánh cón mắt đức Chúa blời, đã thấy hết mọi ſự rứt tỏ tưầng.

c ꞗệy thì đức Chúa blời