Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 105 —
8, 9. Tượng hai vị Kim-cương.
10, 11. Tuợng 18 vị La-hán.