Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 109 —
8. 9. Tượng hai vị nữ tướng quì, gọi là Kim-đồng và Ngọc-nữ.
10. 11. 12. Tượng Tam-tòa Thánh-mẫu.
13. Tượng chư-vị các cô.
Tượng Thánh-mẫu và các cô, là tượng Chư-vị, chắc về sau mới thêm vào.
14. Hương-án.
15. 16. Tượng 14 vị La-hán rất khéo.
17. 18. 19. 20. Tượng 4 vị Kim-cương.