Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

Tượng đức Văn-thù Bồ-tát ngồi trên con Thanh-sư