Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
Phat Luc - trang 65.png

Tượng đức Phổ-hiền Bồ-tát ngồi trên con Bạch-tượng