Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —
Một thế-giới 1 Tu-di sơn.
1 Mặt trời.
1 Mặt trăng.
1 Tứ thiên-hạ ở chung quanh núi Tu-di.
1 Tứ Thiên-vương-thiên ở lưng chừng núi Tu-di.
1 Điêu-lợi-thiên ở trên đỉnh núi Tu-di, cõi trời của vua Đế-Thích.
1 Dạ-ma-thiên.
1 Đâu-suất-thiên.
1 Hóa-lạc-thiên.
1 Tha-hóa-thiên, cõi trời của Ma-vương Tự-tại thiên.
1 Sơ-thiền Phạm-thế-thiên, cõi trời của Đại-Phạm-thiên.
Tiểu-thiên thế-giới
(1000 thế-giới)
1000  Tu-di sơn.
1000  Mặt trời.
1000  Mặt trăng.
1000  Tứ thiên-hạ.
1000  Tứ Thiên-vương-thiên.
1000  Điêu-lợi-thiên.
1000  Dạ-ma-thiên.
1000  Đâu-suất-thiên.
1000  Hóa-lạc-thiên.
1000  Tha-hóa-thiên.
1000  Sơ-thiền Phạm-thế-thiên.
Đệ nhị Thiền-thiên.
Trung-thiên thế-giới
(1.000.000 thế-giới)
1.000.000  Tu-di sơn.
1.000.000  Mặt trời.
1.000.000  Mặt trăng.
1.000.000  Tứ thiên-hạ.
1.000.000  Tứ Thiên-vương-thiên.
1.000.000  Điêu-lợi-thiên.
1.000.000  Dạ-ma-thiên.
1.000.000  Đâu-suất-thiên.
1.000.000  Hóa-lạc-thiên.