Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

Tượng Tam thế quá-khứ, hiện-tại, tương-lai Phật