Trang:Phat giao dai quan.pdf/110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cải-chính


Trang 10, cước-chú thứ 1, giòng thứ 3: Wiegér, sửa là Wieger.
13, giòng 29-30: Phật-mới còn là, sửa là Phật mới còn là.
27, giòng 13: Vĩnh-viễn-giải thoát, sửa là Vĩnh-viễn-giải-thoát.
30, giòng 25: Khoang-khoái, sửa là Khoan-khoái.
40, cước-chú thứ 1, giòng cuối cùng: Pha bần, sửa là ba phần.
64, giòng 24: Bratmâna, sửa là Brahmâna.
78, giòng 17-18: Hiểu được lẽ, đạo, sửa là Hiểu được lẽ đạo,.
88, giòng 16: Phiền-lão, sửa là Phiền-não.