Trang:Phat giao dai quan.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Sách này in ra:
150 bản bằng giấy surfin bên Pháp, có (văn bản không rõ) số từ một đến 150 và có chữ soạn-giả (văn bản không rõ)
1000 bản bằng giấy tây thường làm ở bản (văn bản không rõ)