Trang:Phat giao dai quan.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

PHẬT-GIÁO

ĐẠI-QUAN

觀大教佛