Trang:Phat giao dai quan.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

(閉 塞 城 = Vaisali, nhất-danh là Tỉ-xá-ly 毗 舍 離), đấy có người kỹ-nữ trứ-danh tên là Amradârikâ dâng Phật một nhà tinh-xá, chung-quanh có vườn rộng ao sâu. Năm sau thời ra ở thành Câu-tát-tỉ (拘 薩 比 = Kosambhi), thuộc về nước Câu-tát-tỉ-già (拘 薩 比 伽 = Kosambhiya). Năm thứ bảy, Phật lên thiên-giới thuyết-pháp cho ba-mươi-ba bậc thiên-thần, và thứ nhất cho mẹ là bà Ma-gia-phu-nhân, vì bà mất sớm chưa được biết phép mầu của con. Năm thứ tám có sách nói Phật ở hòn núi Sansumara gần thành Gia-tỉ-la và năm thứ chín lại về thành Câu-tát-tỉ (Kosambhi), nhưng ở nơi khác lần trước, trong vườn Ghosika. Mấy năm sau, thứ mười, mười một, mười hai, mười ba, thời trụ-trì những nơi không có danh-tiếng mấy, như rừng Parâli, rừng NalakaVeranya, núi Tcheliya, ở đấy có thiên-thần hiện xuống đón Phật. Năm thứ mười-bốn về Xá-vệ-thành, năm thứ mười-lăm về Già-tỉ-la ở vườn Ni-cừu-đà (Nyagrodha) như trên kia đã nói. Năm thứ mười sáu, Phật ra nơi gọi là Alava, hiện phép thần-thông, thắng-đoạt dị-giáo. Năm thứ mười bảy, mười tám, mười chín ở Trúc-viện (Venouvana) trong Vương-xá-thành; sáu năm sau ở Đông-viên (Purvarâma) trong Xá-vệ-thành. Mấy năm sau cùng, Phật còn đi nhiều nơi khác nữa, nhưng thường ở Xá-vệ-thành nhiều hơn cả.

Nói tóm lại thời Phật không có chỗ nào là định-cư, và những nơi trên kia vừa kể đó cũng không phải là Phật ở suốt cả năm đâu, chẳng qua chỉ ở một phần năm là khoảng « học hạ » (varcha) từ tháng năm đến tháng chín mà thôi; còn những