Trang:Phat giao dai quan.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Tiểu-dẫn

Tôi không chủ-ý xuất-bản sách này.

Nguyên năm trước tôi có soạn một bài « Phật-giáo lược-khảo » đăng trong Nam-phong-tạp-chí, các bạn đọc báo nhiều ông viết thư khuyên nên in riêng ra thành sách, nói rằng người nước ta theo đạo Phật nhiều mà ít người biết duyên-do đạo Phật thế nào, nếu có được quyển sách giảng-giải rõ-ràng thời cũng không phải là không có ích.

Kế đấy Hội Trí-tri ở Hà-nội mời tôi diễn-thuyết. Tôi bèn nhân bài khảo trước đã đăng báo, làm một bài diễn-văn về đạo Phật, để đọc cho các quan-viên Hội nghe. Bài khảo trước là làm theo lối « nghiên-cứu », có ý sưu-tầm kỹ-lưỡng, biện-bạch phân-minh, không phải là một bài thông-luận thường; bài diễn-văn thời viết để nói ở chỗ công-chúng, nên có phần phổ-thông hơn.

Sau khi diễn-thuyết, ông chủ nhà Đông-kinh-ấn-quán có ngỏ lời xin phép tôi in bài diễn-văn ra thành sách. Tôi có ý ngần-ngại, vì bản-tâm không định viết để xuất-bản, song nhớ lại lời khuyên của các bạn đọc báo Nam-Phong, tôi cũng bằng lòng để cho Đông-kinh-ấn-quán in vậy.

Bởi thế nên sách này vốn không định xuất-bản mà được cái danh-dự — tức là cái nguy-hiểm — đem công-bố ra đời.

Nhưng mong rằng độc-giả cũng lượng cho cái sơ-tâm của tác-giả vậy.

Ngày tháng 4 năm 1924.

Phạm Quỳnh