Trang:Pho Thong 41.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
NĂM THỨ BA - Số 41 16 AOUT 1939


Phô thông bán nguyêt san
TẠP-CHÍ VĂN-CHƯƠNG RA ĐẦU THÁNG và GIỮA THÁNG

trở vỏ lửa ra
TIỂU-THUYẾT XÃ-HỘI CỦA PHAN KHÔI