Trang:Pho Thong 41.pdf/159

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
157
PHỔ-THÔNG VĂN HỌC

phụng tặng, hi tức sẩn nạp. Chuyên phục bất chuế. Kính thỉnh lữ an.

Đệ Úc Địch-Du, cẩn khải. Ngũ nguyệt nhị thập cửu nhật

Nghĩa. – Thưa lão-kha Uyển-Quân. Mới rồi em tiếp được thư của anh, biết rằng anh vẫn được bình yên, thì em lấy làm mừng lắm. Anh lại có lòng gửi sách cho em, hôm nay anh Điêu mới giao cho em, em cảm tạ anh lắm. Em ở chỗ hương thôn quê lậu, ít sự kiến văn. Tự khi anh đi rồi, lại càng vắng vẻ không có ngẫu. Em chỉ mong được anh gửi thư về nói chuyện thì em mới được vui lòng. Độ tết Thanh-minh, trong vườn em những cây chè ra nõn nhiều lắm. Người nhà hái những lá non, chế làm 4 bao. Nay xin gửi biếu anh một nửa, xin anh nhận cho, Em lấy làm vui lòng lắm. Kính thăm anh bình yên.

Em là: Úc địch-Du, kính thư

Ngày 29 tháng năm.

Nghĩa những chữ mới. – 札 Trát: Trát, thư.– 寂 Tịch, Lặng im. – 寞 Mịch: Vắng vẻ. – 聊 Liêu: Sự cứu, sự nương tựa. – 懇 Khẩn: Cầu xin. – 罐 Quán: Bao, lọ. – 哂 Sẩn: Cười nụ. – 耑 Chuyên: Riêng về. – 贅 Chuế: Sự thêm:

5.– 沙 漠

地 球 之 上 平 原 山 水,皆 有 生 物,惟 沙 漠 則 不 然.沙 漠 幅 圓 廣 大,或 綿 亘 至 千 里,地 乏 水 草,故 不 適 於 居 人.常 起 颶 風,捲 沙 挟 石,飛 舞 空 際.驟 落 則 掩 埋 人 畜,莫 可 逃 遁.晝 間 氣