Trang:Pho Thong 41.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
14
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

từ-giã vong-linh chị để sáng mai về nhà mình. Cửu Thưởng thấy vậy, vội-vàng chỗi dậy mời bà cùng ngồi với mình trên chõng. Bà Tuấn mở đầu nói:

— Đưa đám chị xong, tôi nói để anh cửu biết mai sớm tôi lại trở về Phan-thiết. Con Nghi..

Cửu Thưởng không để bà nói dứt lời, làm ra vẻ ngạc-nhiên:

— Chứ không phải dì còn ở lại chơi với chúng cháu ít nữa là một tháng sao? Dì về làm chi vội vậy?

— Nhà không có ai. tôi phải về. Con Nghi, anh cho nó đến mai lại đi với tôi.

Cửu Thưởng lại để lộ vẻ ngạc-nhiên lúc nãy và còn hơn:

— Con Nghi lại đi với dì, đi đâu?

Bà Tuấn nói như không để ý:

— Nó đương học ở trường, thì anh cho nó đi học nốt, chứ còn đi đâu nữa?

— Thưa dì, ấy là lúc bà bá — à mẹ tôi, mẹ tôi còn kia; nay mẹ tôi mất rồi, thì sự con Nghi đi học nữa hay không, tôi còn bận việc chưa nghĩ đến được.

— Anh nói sao lạ thế! Chính tại chị bá mất rồi anh mới lại càng để con Nghi đi học luôn chứ.

— Không, tôi không nghĩ như dì vậy. Mà tôi nghĩ: cho con Nghi đi ra là một trách-nhiệm