Trang:Pho Thong 41.pdf/165

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
163
THUYỀN TÌNH BỂ ÁI

Nàng đã nói lảng đi như vậy mà Đại-ôi vẫn không thôi, lại nói:

– Buổi chiều ngày chủ-nhật này nàng có thể đi chơi được không?

Nàng Cách-lan nói:

– Chưa chắc! Ngộ mưa thì sao!

Đại-ôi nói:

– Trời không mưa thì thế nào? Tôi nghe nói buổi chiều chủ-nhật nào, nàng cũng đi chơi. Tôi có một câu chuyện muốn nói, chẳng hay nàng có cho phép không?

Nàng Cách-lan bỗng quả quyết mà rằng:

– Ngày chủ-nhật này ông muốn gặp tôi để nói chuyện thì hồi 4 giờ chiều, ông nên ra chỗ Hồng-tiêu ở ngoài bờ bể. Nhưng tôi thiết-tưởng không đi thì hơn.

Đại-ôi nói:

– Tôi xin đúng hẹn mà đến chờ tại chỗ ấy.

Bấy giờ hai người cùng lững-thững đi ra bờ bể, Con Ái-phi trông thấy nàng Băng-hãn, liền trỏ mà bảo Băng-hãn tiên-sinh rằng:

– Cô này hôm nọ cũng bị chìm đắm ở dưới bể với cha đó, hôm nay đã khỏi rồi. Đang đi với một người nào kia kìa!

Con Ái-phi nói xong, liền ù-té chạy đón nàng Cách-lan. Nàng Cách-lan cũng ra ý vui vẻ, từ bấy

– 135 –