Trang:Pho Thong 41.pdf/167

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

P. T. B. N. S. số 42
ngày 1er Septembre 1939nắng đào
Truyện dài của NGUYỄN XUÂN HUY
25 XU


NHỮNG TÁC-PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN TRONG
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYỆT-SAN
(Tiếp theo trang 2)

31. Ngựa đã thuần rồi, mời ngài lên. Lê-v-Trương
» 32. Người hay bóng của Lan-Khai
» 33. Huế, một buổi chiều của Lưu-Trọng-Lư
» 34. Lá ngọc cành vàng của Nguyễn-công-Hoan
» 35. Trang của Lan-Khai
» 36. Nát ngọc của Cấm-Khê
» 37. Cô Nguyệt của Lưu-trọng-Lư
» 38. Một cô gái mới của Lê-văn-Trương
» 39. Oan nghiệt của Tchya
» 40. Cơn ác mộng của Lan-Khai
» 41. Trở vỏ lửa ra của Phan Khôi