Trang:Pho Thong 41.pdf/168

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Số 11
16 Août 1939
25 xu
TAO ĐÀN
TẠP-CHÍ VĂN-HỌC MỖI-THANG XUÂT-BẢN MỘT KỲ


TRƯƠNG TỬU
Luân-lý tư-sản
 
HOÀI THANH
Nhân xem Việt-nam văn-học sử-cương
 
PHAN KHÔI
Tục-ngữ phong-dao. II
 
NGUYỄN TRIỆU LUẬT
Vấn-đề cải-cách chữ quốc-ngữ
 
KINH DINH
Một cái sáng kiến về văn-tự
 
DẬT LANG
Một cái hờn xuân
 
NGUYỄN TUÂN
Mê sách (truyện ngắn)
 
LÊ CHÍ THIỆP
Triết-học H. Bergson. IV
 
LÂM TUYỀN KHÁCH
Những câu hát xanh. III
 
MẠNH PHÁC
Có gì đáng yêu đâu thưa bà
 
TOAN ÁNH
Bức tranh yêu II (kịch)
 
LAN KHAI
Mọi-rợ. VII (truyện dài)
 
MẶC LAN
Gia-đình và thế-giới. V (truyện dịch)
 

TẠP-KÝ
Mấy lời phi-lộ.Nhân đọc một bài ở Responsable.
Phấn Hương. – Sách, báo mới. – Đơn xin ân xá.

BA THÁNG RA MỘT SỐ ĐẶC-BIỆT
1er Janvier - 1er Avril - 1er Juillet - 1er Octobre

Số đặc biệt ngày 1er Octobre 1939
NHỮNG CUỘC VẬN-ĐỘNG DUY TÂN ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA. – PHAN KHÔI VIẾT

MAI-QUANG
DROGUERIE LIBRAIRIE MERCERIE
110. G. GUYNEMER SAIGON