Trang:Pho Thong 41.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

NĂM THỨ BA - Số 41 – 16 AOUT 1939

Phô thông bán nguyêt san
TẠP-CHÍ VĂN-HỌC RA ĐẦU THÁNG VÀ GIỮA THÁNG

KHÔNG CÓ SỐ 15 XU NỮA

KỂ TỪ 16 JUILLET 1939

Các nhà văn cũng như các bạn đọc đều không muốn có những số 15 xu. Vì nó mong-manh quá, không đẹp mà có hay mấy cũng hình như kém giá-trị những số 25 xu.

Vì lẽ đó Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San nhất định chỉ xuất-bản những cuốn nhiều trang, có giá-trị chắc-chắn và

bán một giá 25 xu

Nửa năm 12 số 3$ – Cả năm 6$

Thư và mandat gửi cho ông Vũ-đ-Long, Chủ-nhiệm Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San, 93, Phố Hàng Bông – HANOI – (Bắc-Kỳ)

Lệ mua báo phải trả tiền trước. Không có tiền kèm theo thư mua báo, xin miễn trả lời. Trả tiền bằng tem cũng được.