Trang:Pho Thong 41.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

IV

CỬU Thưởng, sau khi gởi thư cho Nghi độ một tuần lễ rồi, cứ ngồi nhà trông tin-tức của người đàn-bà tên là Quang, thím dâu hắn. Không ngờ, đến ngày Quang về tới nơi thì không thấy có Nghi đi với, làm hắn tức mình phát-cáu, la-lối om-xòm. Hỏi thì nói rằng khi Quang ở Saigon về ghé Phan-thiết, vào nhà bà Tuấn, không thấy Nghi ở nhà, bà Tuấn bảo Nghi đi học để thi « con cua »; và bà nói Nghi không về Qui-nhơn đâu, mới có « bỏ thơ thùng » về cho anh cửu đó. Vì cớ ấy, Quang không đợi Nghi nữa, đi về một mình.

Thưởng uất người lên mà không làm sao phát-tiết được, bèn kêu vợ mình lên, phàn-nàn với nhau:

— Mình xem, thế là tôi nói có sai đâu con Nghi đổ đốn rồi! Mà đầu đuôi cũng tại bà Tuấn sử giặc ra cho nó. Thi cái đếch gì lại thi « con cua »? Học? Học cái gì? Đã đỗ rồi còn học gì nữa?

Cửu Thưởng gái tuy không học-thức nhiều chứ cũng có biết chữ và thông-hoạt hơn chồng