Trang:Pho Thong 41.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Phô-thông ban-nguyêt-san
ĐÃ ĐĂNG NHỮNG TÁC-PHẨM DƯỚI ĐÂY
1. Tắt lửa lòng của Nguyễn-công-Hoan
» 2. Cô Tư Thung của Lê-văn-Trương
» 3. Một đêm vui của Ngọc-Giao
» 4. Ai lên Phố Cát của Lan-Khai
» 4bis. Khói hương của Từ-Ngọc
» 5. Hai thằng khốn-nạn của Nguyễn-công-Hoan
» 6. Một người. I của Lê-văn-Trương
» 7. Một người. II của Lê-văn-Trương
» 8. Tấm lòng vàng của Nguyễn-công-Hoan
» 9. Chiếc ngai vàng của Lan-Khai
» 10. Thần Hổ của Tchya
» 11. Hòm đựng người của Nguyễn-triệu-Luật
» 12. Một người cha của Lê-văn-Trương
» 13. Đào kép mới của Nguyễn-công-Hoan
» 14. Cái hột mận của Lan-Khai
» 14bis. Con đười-ươi của Lưu-trọng-Lư
» 15. Một trái tim của Lê-văn-Trương
» 15bis. Ngược dòng của Từ-Ngọc
» 16. Linh-hồn hay xác-thịt của Tchya
» 17. Người thày thuốc của Thanh-Châu
» 18 Tơ vương của Nguyễn-công-Hoan
» 18bis. Vì nghệ-thuật của Kinh-Kha
» 19. Con đường hạnh-phúc của Lê-văn-Trương
» 20. Gái thời loạn của Lan-Khai
» 21. Một lương-tâm trong gió lốc. I của Lê-v-Trương
» 21bis. Từ thiên-đường đến địa-ngục của Lưu-tg-Lư
» 22. Một lương-tâm trong gió-lốc. II của Lê-v-Trương
» 23. Bước đường cùng của Nguyễn-công-Hoan
» 24. Liếp-Li của Lan-Khai
» 25. Nàng công-chúa Huế của Lưu-trọng-Lư
» 26. Sóng vũ-môn của Nguyễn-công-Hoan
» 27. Một nghìn một đêm lẻ của La-Sơn
» 28. Trong ao tù trưởng-giả. I của Lê-văn-Trương
» 29. Trong ao tù trưởng-giả. II của Lê-văn-Trương
» 30. Hai Ngả của Từ-Ngọc

(Coi tiếp trang bìa 3)