Trang:Pho Thong 41.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
47
TRỞ VỎ LỬA RA

Nghi vừa bước ra cửa vừa nói đùa hí-hửng:

— Chỉ có tìm tới « Tôn-sư » của Lục Vân-Tiên là vạn-sự giai thành!

Bà giáo bảo Nghi đưa bức thư ra cho bà xem Bà xem đi xem lại đến ba bốn bận. Xong, bà nói:

— Thế là ông anh chị không bằng lòng cho chị đi học nữa, bảo chị về ở nhà?

— Dạ.

— Con gái học nhiều không làm gì, ông ấy nói cũng có lẽ lắm, thì chị cứ vâng lời ông ấy đi cho xong.

— Thưa, nếu thế thì con đã chẳng tới đây làm chi. Con quyết đi học nữa, một là vì con yêu cha mẹ con, con muốn làm y theo sở-nguyện của người; hai là vì con không bằng lòng làm một người đàn-bà thường, mà ưng làm một người có học-thức, xin lỗi thầy, như thầy chẳng hạn.

— Chị đã quyết-định như thế?

— Dạ, con quyết lắm. Nhiều khi con nghĩ dại rằng nếu không được đi học nữa thì thà con chết.

Bà giáo cười tủm-tỉm:

— Chị Nghi nói cái gì nghe cũng dễ-dàng quá. Hôm trước thì chị nói làm cách-mạng; bữa nay chị lại đòi chết!