Trang:Pho Thong 41.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
PHAN KHOI

TRỞ VỎ LỬA RA
TIỂU-THUYẾT XÃ-HỘI