Trang:Pho Thong 41.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
55
TRỞ VỎ LỬA RA

mặt cô theo từng đoạn trong thư mà tăng vẻ hoan-hỉ. Bà Tuấn đứng cạnh nghe, chốc-chốc vỗ vai Nghi, ra chiều vừa ý lắm.

Nghi mừng quá, hí-hửng nhảy như con sẻ-sẻ, nói với Tuấn:

— Có thế chứ! Không thì cứ phải trông-cậy vào cái mưu bí-mật của bà giáo mà còn chưa biết nó có hiệu-quả hay không nữa! — Và thêm: Anh cửu cháu thình-lình đổi ý có lạ không, dì coi?

Bà Tuấn trề môi:

— Gớm, cũng nhờ có ông thân mày cho thấy chiêm-bao đó chứ. Thế mà mày cứ nói theo sách tây của mày, bảo không có ma, người ta chết là hết, hồn không hiện về được!

— Thì cháu biết đâu, nghe thầy giáo nói vậy thì cháu học lại vậy. Đợi khi nào cháu chết, khi ấy cháu sẽ biết chắc mà bảo dì.

— Cái con ròng những mở miệng nói dại!.. Thôi, lo sắm-sửa đi, lại đằng bà giáo thưa bà ấy biết đầu đuôi, rồi ngày mai đi về Qui-nhơn cho sớm.

Bà giáo vừa thấy mặt Nghi thì kêu:

— Chị Nghi hôm nay sao trông người vui-vẻ tệ?

— Thưa thầy, con vừa trúng số!..