Trang:Pho Thong 41.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
73
TRỞ VỎ LỬA RA

— Đó là theo lệ nhà nước?

— Việc nhà mình mà can gì đến nhà nước?

— Nhưng phải theo lệ mới được.

— Tôi dốt nát, chẳng biết lệ luật gì hết, cứ theo lẽ phải mà làm.

— Thế nào là lẽ phải?

— Thì cha mẹ mình, đặt hương-hỏa những mười mẫu, lên đến ông nội bà nội, ông cố bà cố ông cao bà cao cũng phải đặt hương-hỏa mỗi cái mấy mẫu: ấy là theo lẽ phải.

— Đặt hương-hỏa nhiều thế để ai giữ?

— Chị còn phải hỏi? Hễ trưởng-nam thì giữ hương-hỏa chứ còn ai?

— Thế ra cậu đặt ra để cậu giữ lấy?

— Tôi không phải tham, theo lẽ, không thể không làm như vậy.

Phán Thục gái nói lẫy:

— Tôi không muốn chia nữa. Xưa nay vợ chồng tôi không có của ấy cũng cứ sống.

— Chị khéo nói, sống thì ai chẳng sống, nhưng tôi muốn chia đi cho rồi một cái việc.

— Tôi thì ưng đợi con Nghi về đã rồi sẽ chia.

— Nó còn học đến bốn năm nữa, hơi đâu mà đợi!

— Chẳng những bốn năm. Bốn năm xong rồi nó còn sẽ ra Hanoi học luật nữa, nhưng cũng cứ đợi!