Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

Vợ thì đặt rượu nuôi heo;
chồng làm thợ tiện cứ theo nghiệp nhà. 300
Chồng tử tế, vợ thiệt thà; ngày qua tháng lụn đả già chưa con.
Mạc-tông coi bộ củng buồn,
rằng: « mình vô hậu chẳng còn trông chi. —
Mụ rằng: lời nói củng kì,
lẻ đời sanh ký tử qui đủ rồi.
Tại ta không có nợ đời; nên không ai trả ai đòi vậy ru.
Khac chi nhửng kẻ đi tu,
đâu đòi đó trả khấu trừ xong xuôi. 310
Chừ ta kiếm chut con nuôi,
không sanh có dưởng, phòng ngồi cậy nương.
Ấy là thiên hạ thế thường,
mình yêu thương chúng, chúng thương yêu mình. »
Mạc-tông dám chẳng thuận tình,
tuổi già còn chống còn kình với ai!
Ngó ra thấy một người trai,
khôi ngô hình tượng đứng ngoài hỏi thăm.
Thiệt Do ta đó chẳng lầm,
miệng chào ông chủ, tay cầm phong thơ. 320
Rằng: « tôi còn dại còn khờ,
đến đây lạ chổ, xin nhờ cậy trông.
Có thơ bà vú một phong,
dặn tôi giao lại cho ông bà tường. »
Tai nghe trẻ thôt lòng thương,
dọn bày cơm nươc đải dường thể con.
Xem thơ bày ngọn rỏ nguồn,
chị khuyên giúp trẻ chảng còn chổ nghi.
Do rằng: « còn đợi kỳ thi,
đêm xin nương ngụ, ngày đi học hành. 330
Lương ban tiền phat đành rành,
hai trăm chuẩn câp tới thành tài thôi. »
Ông ưng bà chịu bao nuôi; trẻ ta yên chổ yên nơi yên lòng.
It lâu gặp kẻ con dòng,
cố tri An-phap củng đồng thương yêu.
Gặp nhau tình thiêt chuyện nhiều; coi hồi thứ tám rỏ điều gặp ni.

VIII.

Trường hương An-phap thứ nhì.
học thêm tới ở kinh kỳ bấy lâu. 340