Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/165

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
145
MẸ KHUYÊN CON LÚC VỀ NHÀ CHỒNG

lạy thì van thì lễ phép, đừng học chi những tuồng đĩ-thõa, mà hoặc dây mơ rễ má 7 chi lôi thôi.

(Hậu-cổ vế trên). — Đời có kẻ xem chồng như đứa ăn đứa ở, thậm đến điều mày tớ chi khinh. Chẳng biết rằng: ngu si cũng thể chồng ta, dẫu rằng khôn khéo cũng ra chồng người. Chẳng suy chẳng nghĩ, lại ra điều cả vú lấp miệng em 8, sao chẳng biết xấu chàng hổ ai 9 chi lý! Mẹ khuyên con giữ đạo cương-thường, khôn hèn cũng chịu, hay dở cũng đành, chớ hoặc sinh vênh-vểnh chi môi; khi anh nó giận quá sinh xằng, mẹ con ắt phải mắc bèo trôi 10 chi tiếng.

(Hậu-cổ vế dưới). — Đời có kẻ giận chồng mà đánh con đánh cái, thậm đến điều mày tao chi quá. Chẳng biết rằng: khôn ngoan cũng thể đàn-bà, tuy rằng vụng dại cũng là đàn-ông. Bạ ăn bạ nói, lại ra điều múa rìu qua mắt thợ, 11 sao chẳng biết già đòn non lẽ chi cơ? Mẹ khuyên con giữ nết thảo hiền, vọt roi cũng chịu, yêu thương cũng nhờ, chớ hoặc lộ xầm-xầm chi mặt; khi anh nó nói dai càng thêm chuyện, cha con ắt phải mang vớ cọc 12 chi cười.

(Kết-cổ). — Con ơi, nhập gia tùy tục, 13, mẹ nhủ cho đạo vợ chi thường; xuất giá tòng phu, 14 con phải giữ nhà chồng chi phép.

(Thúc-đề). — Thôi mẹ về!

Lê-quí-Đôn[1] (?)

CHÚ THÍCH. — 1. Tiếng đưa đẩy như chữ « ôi » của ta. — 2. Câu tục-ngữ (trong bài này các câu in chữ nghiêng là tục-ngữ hoặc phong-dao cả): con dại mẹ (cái là mẹ) mang tiếng. — 3. Phối định là nghĩa vợ chồng lấy nhau. Ba giường là dịch chữ tam cương, (xem câu chú-thích (2) về bài thơ Vịnh bà Phan-thị-Thuấn ở trang 33,) ý câu này nói: đạo vợ chồng là gốc trong tam-cương. — 4. Tục-ngữ, ý nói: tính khinh nhờn (lờn), thói lăng loàn. — 5. Kể lể lôi thôi. — 6. Chữ giái này nghĩa


  1. Xem tiểu-truyện tác-giả trang 36.