Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/176

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
156
ỐĐI-LIÊN

Ai công-hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai?

(Ông Nhiệm đối lại):

Thế Chiến-quốc, thế Xuân-thu, gặp thời thế thế thời phải thế.

Nàng Xuân-Hương với ông Chiêu-Hổ

(Nàng Xuân-Hương mở hàng kén khách, gặp ông Chiêu-Hổ ra câu này dùng chữ trong thập can).

Mặc áo giáp, dải cài chữ đinh, mậu kỷ canh khoe mình rằng quí.

(Ông Chiêu-Hổ đối lại dùng chữ trong bát quái):

Làm đĩ[1] càn, tai đeo hạt khảm, tốn ly đoài khéo nói rằng khôn.




  1. Điếm.