Trang:Sach quan che.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 48 —

Kinh kỳ đạo Giám sát ngự sữ 1 người; Nam nghĩa đạo Giám sát ngự sữ 1 người; Bình phú đạo Giám sát ngự sữ 1 người. Cả thảy 16 đạo, đều có 1 ông Giám sát ngự sữ riêng.

Ti thuộc: Lục sự chánh thất phẩm 1 người; bát, cửu phẩm đều 2 người, vị nhập lưu thơ lại 12 người.

Đời Gia-long năm thứ ba, chiếu định quan chế: Đô sát viện tả hữu Đô ngự sữ, trật chánh nhì phẩm; tả hữu phó Đô ngự sữ, trật tùng nhì phẩm.

Đời Minh-mạng năm thứ tám, định quan chế cho Lục khoa cấp sự trung, cùng các Giám sát ngự sữ trong các đạo, trật chánh ngủ phẩm.

Đến năm thứ mười ba, đặt viện Đô sát, để tả Phó đô 1 người; Lục khoa cấp sự trung; 16 đạo Giám sát ngự sữ, đều 1 người; đặt Lục sự 1 người; bát, cửu phẩm thơ lại đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 20 người.

Đến năm thứ mười tám, trong mỗi một khoa, lại đặt thêm chức Chưởng ấn cấp sự trung đều 1 người, trật tùng tứ phẩm, để cho có bậc mà lên.THÔNG CHÁNH SỨ TI, 通政使司

direction des postes.

Thông chánh sứ, 1; Thông chánh phó sứ, 1.

Thanh lại ti,có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cửu phẩm thơ lại đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 10 người. Chức Chưởng thì là đạc thiên hạ chương tấu, nghĩa là làm cho thông các chương tấu trong thiên hạ.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười lăm, chuẩn định Thông chánh sứ ti, Thông chánh sứ 1 người, chánh tam phẩm; Thông chánh phó sứ 1 người, tùng tam phẩm.