Trang:Sach quan che.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 56 —

Năm thứ năm, đặt thông ngôn trật tùng bát phẩm.

Năm thứ tám, đặt thông dịch, chánh thất phẩm.

Lại đặt chánh bát phẩm hành nhơn, chánh cửu phẩm hành nhơn.

Năm thứ mười lăm, nghị chuẩn cho những người nguyên có tập tiếng cùng biết chữ Tây thì cho làm cai đội, lảnh hành nhơn ti, lại những người học tiếng Quản-đông, tiếng Xiêm, tiếng Lào, tiếng Chà-và, đều cho vào hành nhơn ti làm một vệ.VỎ BANG CHỨC CHẾ, 武班職製

service militaire.

Ngủ quân đặt Chưởng phủ, chánh nhứt phẩm; Đô thống tùng nhứt phẩm, đều 1 người.

Các dinh, mỗi dinh 5 vệ, đặt Đô thống, hoặc Thống chế chánh nhì phẩm đều 1 người.

Kinh kỳ thủy sư, đặt Đô thống, Đề đốc chánh nhì phẩm; lại đặt quan văn nhì phẩm làm Hiệp lý, cũng đều 1 người.

Các dinh vệ, mỗi vệ 10 đội, đặt Vệ húy chánh tam phẩm, phó Vệ húy tùng tam phẩm, đều 1 người.

Mỗi đội binh 50, đặt cai đội 1, chánh ngủ phẩm.

Đội trưởng, chánh thất phẩm;

Ngoại hủy đội trưởng, đều 2 người.

Còn các địa phương ở ngoài: tỉnh lớn đặt Đề đốc; đặt Lảnh binh chánh tam phẩm; phó Lảnh binh tùng tam phẩm, đều 1 người.

Tỉnh vừa, đặt Lảnh binh, hoặc phó Lảnh binh, 1 người.

Còn vệ, thì đặt Vệ húy tùng tam phẩm, phó Vệ húy chánh tứ phẩm.

Cơ, thì đặt Quản cơ chánh tứ phẩm; phó Quản cơ tùng tứ phẩm, đều 1 người.