Trang:Sach quan che.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 77 —

Tùng tứ phâm, cáo thọ Triều liệt đại phu, thụy là Đoan lượng, Tán trị thiểu doản:

Lục khoa chưởng ấn cấp sự trung ; Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ; Quốc tử giám tư nghiệp; Quang lộc tự thiếu khanh; Thái bộc tự thiếu khanh; Tự tế ti tự tế sứ; các tỉnh quản đạo.

Chánh ngủ phẩm, cáo thọ Vinh nghị đại phu, thụy là Đoan trực, Tu chánh thứ doản:

Lục bộ viên ngoại lang; Hàn lâm viện Thị độc; Lục khoa cấp sự trung; chư đạo giám sát ngự sữ; chư tỉnh Đốc học; Hồng lô tự thiếu khanh; Thái y viện ngự y; Tự tế ti phó sứ; Khâm thiên giám Giám chánh; Tào chánh ti phó sứ; ngoại biên án phủ sứ; chư phủ đường Trưởng sữ.

Tùng ngủ phẩm, cáo thọ Phụng thành đại phu, thụy là Đoan thận, Hiệp chánh thứ thiếu doản:

Hàn lâm viện thừa chỉ; Hàn lâm viện Thị giảng; chư phủ đường phó Trưởng sữ; Thái y viện, phó Ngự y; Khâm thiên giám Giám phó; chư tỉnh tri phủ.

Chánh lục phâm sắc thọ Thừa vụ lang, thụy là Đôn nhả:

Lục bộ chủ sự; Hàn lâm viện trước tác; Khâm thiên giám ngủ quan; chư tỉnh đồng tri phủ; kinh huyện tri huyện; Thái y viện tả viện phán; chư ti, sở chủ sự.

Tùng lục phẩm sắc thọ Văn lâm lang, thụy Đôn túc:

Hàn lâm viện tu soạn; Quốc tử giám học chánh; Tôn-nhơn phủ tư giáo; chư phủ đường quản gia; Thái y viện hữu viện phán; chư tỉnh thông phán; các tỉnh tri châu, tri huyện.

Chánh thất phẩm, sắc thọ Trưng sĩ lang, thụy là Đôn giản:

Lục bộ tư vụ; Hàn lâm viện biên tu; Đô sát viện lục sự; Quấc tử giám giám thằng; Khâm thiên giám linh đài lang; chư