Trang:Sach quan che.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 80 —

Giám thành vệ húy; Hộ thành vệ húy; chư tỉnh phó Lảnh binh; Thủ hộ vệ húy; chư tỉnh vệ vệ húy.

Chánh tứ phẩm, cáo thọ Minh nghĩa đô húy, thụy là Tráng dực, Thân quân hiệu:

Nhị đẳng thị vệ; Hộ thành binh mả ti binh mả phó sứ; Thượng trà viện phó sứ; Dực bảo Thủ hộ phó vệ húy; Giám thành, Vỏng thành phó vệ húy; chư tỉnh cơ, quản cơ.

Tùng tứ phẩm, cáo thọ Tín nghĩa đô húy , thụy là Tráng nghĩa, phó Thân quân hiệu:

Thị vệ Trưởng; Tuyên hủy sứ; Thành thủ húy; Phòng thủ húy; Võ khố, Mộc thương đốc công sở phó Giám đốc; Tấn thủ; chư tỉnh cơ phó quản cơ; Tập ấm khinh kị đô húy.

Chánh ngủ phẩm, cáo thọ Võ công đô húy, thụy là Tráng nhuệ, Hộ quân hiệu

Tam đẳng thị vệ; Nam bắc tào quản lảnh; Kinh vệ cai đội; Cẩm y, Kim ngô, Võ lâm, Thần cơ, cai đội; Tiền phong, Long võ, Hổ oai, Hùng nhuệ, Kỳ võ, cai đội; Long thuyền, Thủy sư; Kim thương, Dực bảo, Tự tế, Tài thọ cai đội; Hỏa pháo, Giáo dưỡng, Thượng trà, Thượng thiện, cai đội.

Tùng ngủ phẩm, cáo thọ Kiến công đô húy, thụy là Tráng hiển, Phó hộ quân hiệu:

Tứ đẳng thị vệ; Tuyên hủy phó sứ; Phòng ngự sứ; Nam bắc tào phó quản lảnh; Tập ấm phi kị húy; Kinh vệ chánh đội trưởng suất đội; ngủ quân, các cơ cai đội; các tỉnh, vệ, cơ, cai đội; Dực bảo, Giám thành, Vỏng thành, Thủ hộ, các phủ thuộc binh, cai đội.

Chánh lục phẩm, sắc thọ Tán tiết kị húy, thụy là Hùng kỉnh, Bộ quân hiệu: