Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

GIA-LONG TẨU-QUỐCQUYỂN THỨ NHỨT

HỒI THỨ NHỨT

Đức Nguyễn-Ánh lạc bước phong trần,[1]

Nơi phật tự gặp người phò tá.


Đất Việt ba kỳ, trời Nam một góc, tang thương mấy độ, cuộc hưng vong dường thể chim bao; sự tích ngàn xưa, gương trị loạn còn ghi lịch sử.

Trong khoãn cách chừng một trăm năm chục năm nay, nước Việt-nam ta ném nhằm lúc Triều-Lê vận mạt, chúa Nguyển thời suy, ngoài Bắc thì chúa Trịnh tranh quyền, trong Nam thì Tây-sơn dấy loạn, làm cho một giải đất nằm dọc theo mé biển Đông-dương nầy, từ sông Nhỉ-Hà tới Cữu-long-Giang, thành ra một xứ rần rần lửa giặc đao binh; sanh linh đồ thán, kẻ thì phải chịu mùa màng thất phát, người thì lại bị nghèo khổ linh đinh, nay chạy chổ nầy, mai trốn chổ khác, thảm khổ biết là dường nào!


  1. Đây kể từ khoản Nguyễn-Ánh (sau xưng hiệu là Gia-Long) ra kế nghiệp cho vua Duệ-Tôn trong năm 1775 tới bây giờ thì 154 năm.