Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 376 —

— Ủa, Công-chúa, Công-chúa sao lại mặc đồ đạo-phục làm gì? làm cho hai tôi mới xem, ngở là thằng Hoà-thượng ác nhơn sống lại.

Công-chúa mĩn cười và nói rằng:

— Ta giã làm Hoà-thượng như vậy, hai ngươi coi có giống không?

— Bẩm Công-chúa, hai tôi mới xem bề ngoài, thật giống thằng Hoà-thượng ấy không sai, nhưng mà nếu ai cắt cớ vạch ra bề trong mà xem, thì mới biết là Công-chúa.

Công-chúa nghe hai thể-nử nói, thì tỏ ra một nụ cười trên miệng rất hửu duyên mà rằng:

— Hai đứa bây khờ quá, nào ai lại dám vạch tới bề trong của ta mà coi, mà hai ngươi phòng sợ, nói rồi bão hai thể-nữ rằng:

— Hai ngươi phãi vô mượn y-phục của hai sãi kia mặc vào giã làm đồ đệ ta, rồi chúng ta sẻ đi một lược.

Hai thể-nử thưa vâng, chạy vô lấy đồ đạo-phục của hai sải kia mặc vào, rồi trở ra.

Công-chúu xem thấy thì cười mà nói rằng:

— Được đa, hai ngươi bây giờ hộ tướng, y phục đã giống thầy chùa, nhưng còn khác một cái là hai ngươi không có đầu trọc.

Hai thể-nữ nghe nói cũng bụm miệng chúm chím mỉn cười rồi hỏi rằng:

— Bẩm Công chúa, chẳng hay Công-chúa bây giờ giã làm Hòa-thượng, còn chúng tôi giã làm hai sải, đặng tính đi đâu?

— Ta bây giờ đi xuống ra mắt Nguyển-danh-Tập